Opłaty


Regularni uczestnicy – 220 zł/os do 04.05.2019 oraz 260 zł/os po 04.05.2019

Lekarze weterynarii zrzeszeni w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej – 140 zł/os

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 50 zł/os (po okazaniu legitymacji studenckiej lub potwierdzenia z dziekanatu)

Ilość miejsc ograniczona.
Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyjne oraz posiłki w ramach przerw kawowych.

Wpłat można dokonywać na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław,
PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię uczestnika oraz numer subkonta D120/0004/19 "Zachowania"

Proszę zachować potwierdzenie dowodu wpłaty w celu okazania go przy rejestracji.