Partnerzy konferencji

Konferencja realizowana w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe współfinansowane ze środków Miasta Wrocławia

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019
nr projektu 0019/SDU/2018/18 kwota finansowania 700 000 zł.) grant No. UMO-2015/17/B /NZ8/02411