Rejestracja


Rejestracja możliwa jest poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie (poniżej).

Wczesna rejestracja do 04.05.2019, późna rejestracja po 04.05.2019 (patrz zakładka OPŁATY).

UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja i uiszczenie opłaty rejestracyjnej przelewem bankowym.